KLUBŮ SBĚRATELŮ PIVNÍCH SUVENÝRŮ V OSTRAVĚ

http://www.ksbpsostrava.com

 

Úvod

O nás

Sběratelská setkání

Pivní etikety

Odkazy

Kontakty

Katalogy pivních etiket

Katalogy pivních etiket z České a Slovenské republiky slouží jako pomůcka sběratelům při třídění, zařazování i výměně pivních etiket.
Katalogy jsou vydávány od roku 1970, jsou tříděny dle bývalých krajů a evidují pivní etikety vydávané od roku 1948 tj. od znárodnění.
Jednotlivé výtisky katalogů tvoří textová část a obrazová příloha. Popis každé evidované etikety obsahuje odkaz na příslušné číslo obrazové přílohy, přesný popis všech textů, barev a rozměrů.
Postupně jsou vydávána další pokračování katalogů, v roce 2001 se jednalo o Slovensko 4. díl, část I.
Záměr zpracovatele je vydat 1 x ročně nový katalog. Bohužel s ohledem na velký rozsah evidovaných hlavních etiket, zadních etiket a krčků se toto nedaří plnit a nové katalogy vycházejí co 2 roky.
Nově vydávané pokračování navazují na díly předešlé a nelze s nimi pracovat samostatně.Všechny dosud vydané katalogy lze objednat na adrese:
Ing. Jiří Kozel, P.O.Box 5, 705 00 Ostrava 5, e-mail: kozel.jiri@seznam.cz, objednané katalogy zasíláme na dobírku.

Seznam všech dosud vydaných katalogů:

 
Praha
I. díl 60 Kč II. díl 65 Kč        

Střední Čechy
I. díl 100 Kč II. díl 85 Kč III. díl/I. část 155 Kč    
        III. díl/II. část 100 Kč    

Severní Čechy
I. díl 100 Kč II. díl 85 Kč III. díl/I. část 90 Kč  
        III. díl/II. část 155 Kč    

Západní Čechy
I. díl 80 Kč II. díl 105 Kč        

Prazdroj
I. díl 100 Kč II. díl 105 Kč        

Jižní Čechy
I. díl 85 Kč II. díl 95 Kč  III. díl - 1 část  100 Kč  III. díl - 2 část 100 Kč
             III. díl - 3 část 130 Kč
 

Východní Čechy

I. díl 101 Kč II. díl 95 Kč III. díl 130 Kč    

Severní Morava
I. díl 90 Kč II. díl 115 Kč        

Jižní Morava
I. díl 80 Kč II. díl 75 Kč III. díl 105 Kč    

Slovensko
I. díl 90 Kč II. díl 60 Kč III. díl/I. část 85 Kč IV. díl/I. část 85 Kč
        III. díl/II. část 85 Kč IV. díl/II. část 95 Kč
        4/III a, b 200 Kč

Programming © 2008 - 2009 Radek Kučera
Provozovatel serveru © 2008 - 2009 Jiří Kozel
Webdesign © 2008 - 2009 Radek Kučera
Tento server je připojen na síť Pudu Technologies
Copyright © KSPSOSTRAVA